ID Lifecoach

Hvad er ID Lifecoaching?

Jeg er uddannet ID Life Coach på ID ACADAMY og autoriseret af Ole Vadum Dahl. ID Life coaching er en coachmetode, der arbejder dybere end de fleste andre coachformer.

“Life” coaching handler ikke blot om arbejdslivet, men går et skridt dybere og inddrager hele livet. Det handler om kunsten at leve sit liv fuldt ud. At hjælpe mennesker med at tro på, at de kan nå deres mål.

“ID” betyder “identitets-orienteret” coaching. Det vil sige, at den har til formål at afdække og udvikle så mange lag og aspekter af vores menneskelige identitet som muligt. Formålet er at fremelske de mest ressourcefyldte og livsbekræftende sider af vores identitet.

Uddannelsen til ID-Life-Coach er en 2 årig uddannelse på 450 timer fordelt på undervisning og en række supervisions- og træningsaftener. ID er en syntese af det bedste, som Ole Vadum Dahl er stødt på inden for coaching og psyko-spirituel udvikling gennem mere end 25 år. Fx er NLP en af grundpillerne.

Yderligere info:

ID Lifecoach certifikat