Persondatapolitik

Persondatapolitik for ”Pia Værum Coaching & Psykomotorik”

(GDPR – General Data Protection Regulation)

Formål

 • At kunne udføre den bedst mulige serviceydelse/behandling af klienten ved at Pia Værum noterer relevant information, som klienten selv fortæller, eller som Pia iagttager under sessionen, til brug senere i sessionen eller for at Pia kan læse op på klientens case inden eventuelle fremtidige sessioner.
 • At kunne udstede og tilsende faktura og anden information, fx materiale fra sessionen.
 • At Pia kan bruge casen i anonymiseret, uidentificerbar form til erfaringsindsamling og som egen læring i supervisionsgrupper.

Har du spørgsmål, eller ønsker du yderligere information er du velkommen til at henvende dig til firmaets persondataansvarlige:

Kontaktoplysninger på persondataansvarlig

Pia Værum Coaching & Psykomotorik
Molsvej 17, 8940 Randers

(+45) 23 28 46 79
pvaerum@hotmail.com

CVR nr.: 26633982

www.piavaerum.dk

Behandling af dine personoplysninger

”Pia Værum Coaching & Psykomotorik” behandler personoplysninger, som du eller en anden part, eksempelvis dine forældre, har udleveret til firmaet i forbindelse med behandling, undervisning eller tilmelding til nyhedsbrev.

Disse personoplysninger behandler ”Pia Værum Coaching & Psykomotorik” for at kunne leve op til firmaets forpligtelser overfor dig som klient. Det er kun ejeren af firmaet, Pia Værum, som har adgang til dine oplysninger.

Dine oplysninger videregives ikke til tredjepart, med undtagelse af anonymiserede case historier, som nævnt under formål.

Typisk drejer det sig om disse personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefon, email og evt. fødselsdato
 • civilstand
 • Nuværende fysisk og psykisk helbred
 • tidligere sygdom som kan have indflydelse på nuværende tilstand
 • medicin som kan have indflydelse på nuværende tilstand

Opbevaring af personlige data

Papirerne opbevares i aflåst skab.

”Pia Værum Coaching & Psykomotorik” opbevarer ikke dine personlige data digitalt. Undtaget herfra er evt. mail korrespondance, som er fra e-mail system med kode.

Tidsfrister for sletning/opbevaring

”Pia Værum Coaching & Psykomotorik” sletter (eller anonymiserer) personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Dog opbevares journaler vedrørende psykomotorisk behandling i 5 år i henhold til journalpligten.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
 • Du har ret til at indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
 • Du har altid mulighed for at bede om at få slettet alle oplysninger.

”Pia Værum Coaching & Psykomotorik” sikrer at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. GDPR.